Het activeren van rookmelders

Rookmelders worden vaak inclusief batterij geleverd. Om ervoor te zorgen dat deze batterij niet leegloopt voordat de rookmelder in gebruik wordt genomen, worden de rookmelders volledig uitgeschakeld.


Om de rookmelder te activeren, dient u de test-knop een geruime tijd ingedrukt te houden. Hoewel de handleiding vijf seconden aangeeft, kan het soms nodig zijn om deze langer in te houden. Zodra de LED oplicht, laat u de testknop onmiddellijk los. Er zou nu een pieptoon moeten klinken; de rookmelder zou nu goed geactiveerd moeten zijn.

Probeer de test-knop om te controleren of het alarm af gaat. Indien er geen alarm klinkt en ook geen LED-indicator brandt, zouden we u willen vragen contact op te nemen met onze Customer Service.

Klik op de knop hieronder om de instructievideo op YouTube te bekijken: