Instellen bewegingsdetectie

De SW360-app kan notificaties (ook wel pushmeldingen of berichten) naar uw telefoon of tablet versturen op het moment dat de camera beweging detecteert.
Voor het juist instellen van de bewegingsdetectie, zie ook [link naar solution].


Pushmeldingen


Indien de instellingen voor notificaties juist zijn ingesteld, maar uw telefoon of tablet desondanks geen meldingen ontvangt, zijn er een aantal mogelijke oorzaken.
LET OP: indien u gedeelde camerabeelden bekijkt via een gastaccount, is het niet mogelijk om pushmeldingen te ontvangen.


Notificaties werken alleen wanneer er een MicroSD-kaart in de camera is geplaatst. Controleer of uw MicroSD-kaart geschikt is voor uw camera. Dit dient een klasse 10 MicroSD-kaart te zijn en deze mag niet groter zijn dan de maximale capaciteit. Dit is afhankelijk van het type camera.
Wanneer u gebruikt maakt van meerdere routers of acces points,, dient u de camera te verbinden met het WiFi-netwerk van de eerste router in het netwerk. Normaal gezien is dit de router van uw provider.
Uw telefoon of tablet dient de SW360-app toestemming te verlenen om pushmeldingen uit te sturen. Zo geeft u de app toestemming op een iPhone:
  • Ga naar Instellingen > Berichtgeving. U ziet daar een lijst met al uw apps die pushberichten kunnen versturen.
  • Zoek de SW360-app en activeer pushberichten door 'Sta berichtgeving toe' in te schakelen.
Uw telefoon of tablet dient de SW360-app toestemming te verlenen om pushmeldingen uit te sturen. Zo geeft u de app toestemming op een Android:
  • Ga naar Instellingen > Meldingen in het menu van uw telefoon. U ziet vervolgens een lijst met alle apps die pushberichten ondersteunen.
  • Zoek vervolgens naar de SW360-app en schakel meldingen in.
Indien de bewegingsdetectie niet gevoelig genoeg is, wordt er door de camera geen beweging gedetecteerd. De gevoeligheid kan worden aangepast in de SW360-app. Hoe de gevoeligheid wordt afgesteld, is totaal afhankelijk van de omgeving waarin de camera wordt geplaatst. Dit is dan ook een kwestie van even testen en uitproberen.

Hoe donkerder de omgeving, hoe hoger de gevoeligheid waarschijnlijk ingesteld moet worden.
Wanneer u bijvoorbeeld aan een drukke weg woont waar veel auto's passeren, is het niet wenselijk om voor elke auto een push-melding te ontvangen. In dit geval zult u de gevoeligheid waarschijnlijk lager moeten instellen.

Vergeet niet de instellingen op te slaan na het aanpassen van de gevoeligheid.