Instellen bewegingsdetectie

De OMGuard HD-app kan notificaties (ook wel pushmeldingen of berichten) naar uw telefoon of tablet versturen op het moment dat de camera beweging detecteert.


Pushmeldingen

Indien de instellingen voor notificaties juist zijn ingesteld, maar uw telefoon of tablet desondanks geen meldingen ontvangt, zijn er een aantal mogelijke oorzaken.


Het instellen van push-notificaties naar uw telefoon of tablet
Notificaties werken alleen wanneer er een MicroSD-kaart in de camera is geplaatst. Controleer of uw MicroSD-kaart geschikt is voor uw camera. Dit dient een klasse 10 MicroSD-kaart te zijn en deze mag niet groter zijn dan de maximale capaciteit. Dit is afhankelijk van de camera.
Wanneer u gebruik maakt van meerdere routers of access points, dient u de camera te verbinden met het netwerk van de eerste router in uw opstelling. Normaal gezien is dit de router van uw provider.
Uw telefoon of tablet dient de OMGuard HD-app toestemming te verlenen om pushmeldingen uit te sturen. Zo geeft u de app toestemming op een iPhone:
  • Ga naar Instellingen > Berichtgeving. U ziet daar een lijst met al uw apps die pushberichten kunnen versturen.
  • Zoek de OMGuard HD-app en activeer pushberichten door 'Sta berichtgeving toe' in te schakelen.
Uw telefoon of tablet dient de OMGuard HD-app toestemming te verlenen om pushmeldingen uit te sturen. Zo geeft u de app toestemming op een Android:
  • Ga naar Instellingen > Meldingen in het menu van uw telefoon. U ziet vervolgens een lijst met alle apps die pushberichten ondersteunen.
  • Zoek vervolgens naar de OMGuard HD-app en schakel meldingen in.
Het instellen van notificaties via uw e-mail
Om meldingen via e-mail te ontvangen, dient u Activeer e-mail notificatie in te schakelen in de instellingen van het apparaat in de OMGuard HD-app.
Indien u wenst notificaties via e-mail te ontvangen, raden we aan hiervoor een Gmail-account te gebruiken. U dient de e-mailinstellingen in de Geavanceerde instellingen van het apparaat in de OMGuard HD-app in te stellen zoals de afbeelding hiernaast.
U dient in uw Google-account apps van derden toestemming te geven.
  1. Ga naar uw Google-account
  2. Klik in het linkernavigatievenster op Beveiliging
  3. Ga naar het venster Toegang door minder veilige apps en klik onderaan de pagina op Toegang inschakelen
    1. Indien u deze instelling niet ziet, heeft uw beheerder de accounttoegang voor minder veilige apps mogelijk uitgeschakeld.
LET OP: Uw internetverbinding en interferentie in uw draadloze netwerk kunnen invloed hebben op de werking van push-notificatie. Controleer of de instelling uPnP in uw router staat ingeschakeld. Uw internetprovider kan u hierin ondersteunen.