Het kan gebeuren dat de buiten en binnen units niet langer met elkaar verbonden zijn. Het is belangrijk om de stroomvoorziening to controleren.


Als dit het probleem niet verhelpt, verbind de units dan overnieuw met elkaar.


1. Druk op de power knop (11).


2. Hou de knop ingedrukt (3) voor 3 seconde. Op het scherm ziet u dan "Pairing" staan.  


3. Druk 1x op de CALL knop(4) op de buiten unit.


4. Hou de CALL knop (4) op de buiten unit ingedrukt voor 10 seconde.


5. "Success" zal op het scherm verschijnen als het koppelen gelukt is. 


6. Als de koppeling niet in geslaagd zal er "failed" staan. Herhaal in dat geval bovenstaande stappen nogmaals. 

 

Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met onze klantenservice.