Houd onderstaande instellingen aan indien u een Gmail-adres gebruikt als afzender van onze IP-camera's
Stap 1: uw persoonlijke Gmail-adres gebruiken:

 • Enable e-mail
  • dient aangevinkt te worden
 • Sender
  • hier stelt u de naam van de afzender in
 • Sender E-mail
  • uw Gmail-adres
 • Receiver (1, 2 en 3)
  • de e-mailadressen die de notificaties dienen te ontvangen
 • SMTP Server 
  • vul hier smtp.gmail.com in
 • SMTP Port
  • vul hier 465 in
 • Auth user / Need authentication
  • dient aangevinkt te worden
 • SMTP User(name)
  • Het e-mailadres waarmee u normaal gesproken inlogt op Gmail
 • SMTP Password
  • Het wachtwoord waarmee u normaal gesproken inlogt op Gmail

LET OP: Het scherm op het voorbeeld rechts kan afwijken, afhankelijk van het type camera
Stap 2: Toestemming verlenen in uw Google-account

 1. Ga naar uw Google-account
 2. Klik in het linker navigatievenster op Beveiliging
 3. Ga naar het venster Toegang door minder veilige apps en klik onderaan de pagina op Toegang inschakelen.
  1. Als u deze instelling niet ziet, heeft uw beheerder de accounttoegang voor minder veilige apps mogelijk uitgeschakeld