Intro

  • Volg de onderstaande stappen om uw wandschakelaars te koppelen met de inbouwontvanger (SH4-99751LI05)
Stap 1

  • Houd de koppelingsknop ca. 3 seconden.
  • De LED moet nu gaan knipperen tijdens de koppelingsprocedure.

Stap 2

  • Terwijl de ontvanger zich in de koppelingsmodus bevindt, tikt u op de zijkant van de wandschakelaar met het 'I'-symbool erop om een AAN-signaal naar de ontvanger te sturen.
  • Als het koppelen is gelukt, moet de LED op de ontvanger stoppen met knipperen
  • Herhaal de bovenstaande stappen om andere afzenders aan de ontvanger te koppelen. De ontvanger kan worden gekoppeld met 6 verschillende zenders.