Het testen en onderhouden van rookmelders is van groot belang. Goed onderhoud en periodiek testen van de rookmelders zorgt voor een probleemloze, langdurige werking.


Hoe en met welke regelmaat een rookmelder precies moet worden getest en onderhouden staat omschreven in de handleiding die bij de rookmelders wordt geleverd. Is deze handleiding niet meer voorhanden, kunt u deze downloaden op onze service websites. U kunt deze vinden door het artikelnummer in te toetsen.


Gebruik bij het reinigen een stofzuiger of een vochtige doek zonder zeep. Haal de rookmelder van de montageplaat en houdt deze zo vast dat u het zgn 'ratinglabel' kunt zien. Dat is de zilvergijskleurige sticker die meestal aan de achterzijde te zien is.


Als het goed is kan men nu een spleet zien die in veel gevallen helemaal rondom de rookmelder loopt. Deze kan door middel van een stofzuiger schoongezogen worden.


Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de rookmelder worden gestoken. De gaten aan de voorzijde van de rookmelder zijn de gaten waar het geluid uit komt.

Ga hier niet met de stofzuigernond over omdat hierdoor mogelijk de rookmelder beschadigd raakt


Omdat er verschillende typen rookmelders zijn en ook de ontwerpen vaak verschillen, kan het zijn dat de openingen anders gevormd zijn of op een andere plek van de rookmelder zijn. Hieronder ziet u daar wat voorbeelden van.

Controleer nĂ¡ het reinigen de rookmelder. Doe dit door de rookmelder te testen volgens de handleiding.

Heeft u hierover vragen kunt u altijd contact met ons opnemen middels het contact formulier op de website.