Rookmelders uit ons assortiment zijn allemaal onderworpen aan de Europese EN14604-norm.

Hierin staat dat een rookmelder voor het detecteren van rook foto-electrisch moet werken. (optische rookmelders)

Zo gauw als de detectie/meetbundel wordt onderbroken door rook (maar bv. ook door stof) en daardoor (dag)licht de foto- lectrische cel van de rookmelder raakt, voert de melder minimaal twee metingen snel achter elkaar uit.

Als de meetresultaten van deze twee meldingen hetzelfde zijn (meetstraal onderbroken) geeft de rookmelder een alarm af totdat de meetkamer weer vrij van rook (of stof) is en de meetstraal dus niet meer wordt onderbroken of de batterij van de rookmelder leeg is.


Het "triggeren" van de rookmelder kan verschillende oorzaken hebben:


1. Het binnendringen van rook tengevolge van vuur

2. Het binnendringen van rook van sigaretten, sigaren, sisha's en dergelijke

3. Het binnendringen van heel kleine vliegjes die de meetstraal onderbreken

4. Het binnendringen van stof


Het afgaan van het alarm om bovenstaande redenen is geen vals alarm omdat de rookmelder correct werkt en het alarm daadwerkelijk door iets is "getriggered"

Uit ervaring blijkt dat rookmelders die zich in een hal of slaapkamer bevinden, vaker afgaan door bovenstaande redenen (meestal stof) dan rookmelders die op een andere plek in huis zijn bevestigd.

Rookmelders die zich in slaapkamers bevinden worden met name 's-nachts geactiveerd. Dit kan makkelijk worden verklaard

Het vaak schokkerig ronddraaien in bed zorgt ervoor dat stofdeeltjes die zich in dekens of dekbedden bevinden door de lucht worden 'geblazen'. Wanneer deze stofdeeltjes dan door het alarm worden gedetecteerd, activeren die het alarm.


Tocht zorgt ervoor dat hetzelfde gebeurd met stofdeeltjes die zich in een hal of gang bevinden. Wij adviseren dan ook om bij elke periodieke (maandelijkse) test, tevens met een stofzuiger langs de rookmelder te gaan om op die manier stof van de  rookmelder te verwijderen.


Lees hier meer over het testen en reinigen van rookmelders