Het toevoegen van afstandsbedieningen vereist specifieke programmering. Hieronder vindt u de volledige procedure. 


  1. Houd de leerknop op de alarm unit 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje (LED) gaat branden.
  2. Druk op de activeer knop van de eerste afstandsbediening. Het alarmstatus lampje op de alarm unit gaat nu uit.
  3. Als u een extra afstandsbediening wilt koppelen, druk dan op de activeringsknop van de tweede afstandsbediening. Het statuslampje (LED) zal weer gaan branden.
  4. Druk nu nogmaals op de leerknop van de alarm unit om de procedure te valideren en af te sluiten.