Een mesh rookmelder is een detector die alarm slaat na waarnemen van rook, die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Als er meerdere rookmelder en CO- melders gekoppeld zijn, wordt er als groep gealarmeerd. Voordat u deze mesh rookmelder op de juiste manier kunt gebruiken, moet u deze aan de link toe gevoegd worden. De volgende type rookmelder kan aan de link  toegevoegd worden;


INHOUDBELANGRIJK
Gaat het om een normale Rookmelder? Ga dan naar deze pagina.

Houd rekening met het volgende voordat u de mesh rookmelder aan de link toevoegt:

 • Houd het bij het koppelen dicht bij de link

  Zorg ervoor dat de link binnen het gezichtsveld is tijdens het koppeling proces.


In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u de mesh rookmelder aan de HomeWizard Link-app toevoegt:

 1. Open de 'HomeWizard Link' app.
 2. Ga naar het tabblad 'Mijn huis' rechtsonder aan op het scherm. (Wordt automatische geopend bij het openen van de app)
 3. Ga in de app naar de 'Huisinstellingen'  door op het tandwiel pictogram in de rechterbovenhoek te klikken.
 4. Selecteer 'Apparaat toevoegen'
 5. U bevindt zich in het scherm 'Apparaat toevoegen'.
  • Selecteer Rookmelder’ om een rookmelder toe te voegen aan de link.
  • Selecteer vervolgens opMesh Rookmelder’ om een mesh rookmelder toe te voegen aan de link.
  • Als alles goed is voorbereid, drukt u op 'Volgende' om de koppeling te starten.
  • Volg de verdere instructies op de app.
   • Plaats de batterijen terug in de rookmelder, (let op de polariteit)
 6. Gefeliciteerd, je hebt een rookmelder toegevoegd aan de HomeWizard link. 

Mesh netwerk

Na het koppelen van de mesh-rookmelder zal de mesh-rookmelder aan een groep van andere rook- en CO-melders worden gekoppeld. Het grote voordeel van het koppelen van één of meer mesh-detectoren is dat wanneer er een alarmering optreedt en de rookmelder geluid maakt,  alle andere gekoppelde mesh-detectoren ook af zullen gaan. De volgende mesh-apparaten maken dan deel uit van deze groep:


Reset een Mesh Smoke detector

Volg deze procedure als u een mesh-rookmelder wilt resetten (ontkoppelen). Of het koppelen aan de HomeWizard-link werkt niet.


1.Houd 30 seconden ingedrukt

 • Houd de 'testknop' langer dan 30 seconden ingedrukt.Laat nu de knop los.

 • De LED op het apparaat knippert.

 • De mesh-rookmelder maakt een piepend geluid om aan te geven dat deze is gereset.


De Mesh rookmelder bekijken

Na het koppelen is het mogelijk om de mesh rookmelder te bekijken. U wordt op de hoogte gesteld doormiddel van notificaties afhankelijk van de huisstatus van de link.

 • Open de 'HomeWizard app'  
 • Klik onderaan het scherm opBedienen’.
 • U bevindt zich nu in het "Bedienen" -scherm.  Zoek de zojuist toegevoegde rookmelder in de toegevoegde ruimte.
  • Bekijk de 'tegel’ van de rookmelder om te zien of de sensor 'ACTIEF' is.
  • Lang ingedrukt op de ‘tegel’ om naar het ‘Bediening’ -venster te gaan.
   • U bevindt zich in de 'Apparaatinstellingen' van de mesh rookmelder die u nu kunt bekijken en bewerken;
    • Zie de status van de Mesh rookmelder
    • Druk op  'Geschiedenis' om de geschiedenis van de rookmelder te bekijken.
    • Druk op  Apparaatinstelling’ om de naam, icon, kamer of automatiseren te veranderen.

Plaatsing en installeren van de rookmelder

De rookmelder is ontworpen om op een plafond of muur geplaatst te worden. Voor plaatsing op het plafond, dient minstens 50cm van de muur af geplaatst te worden. Voor plaatsing op de muur, dient minstens 30cm en hoogstens 50cm van het plafond af geplaatst te worden. Houd een minimum aan van 1 rookmelder per verdieping en maximaal 10m afstand tussen melders.


1. De rookmelder monteren

Draai de rookmelder (links) vanaf de montagesokkel.

2. Markeer de schroefgaten

Gebruik de montagevoet om de plek voor de schroefgaten op de muur of het plafond te markeren.

3. Gebruik de mee geleverde schroeven en pluggen

Bevestig de montagevoet aan de muur of het plafond met de meegeleverde pluggen en schroeven. Gebruik eventueel een (schroef) boormachine.


4. Draai de rookmelder in de montagevoet tot deze vastklikt.

Als de montagevoet is bevestigd, draai de rook- melder er dan in (met de klok mee), totdat deze vastklikt. Als de batterij ontbreekt of verkeerd ge- plaatst is, dan zal de rookmelder niet vastklikken in de montagevoet.

Test de rookmelder

Voor het testen van een rookmelder druk je de knopongeveer 5 seconden indrukken en dan loslaten.D an zou hij als het goed is een korte biep geven en krijg je test geslaagd binnen op de Link. Dan gaan ook alle andere rookmelders af ter bevestiging dat het mesh protocol werkt. Daarna nogmaals om testen te beëindigen.


Batterij duur

De rookmelder heeft een batterijduur van ± 2 á 3 jaar. Wanneer de batterij bijna leeg raakt, wordt uw vanuit de Link op de hoogte gehouden.