Smartwares CL-1492 wekkerradio

De Smartwares CL-1492 wekkerradio zorgt ervoor dat u altijd op tijd gewekt wordt met uw favoriete radiostation. Daarnaast beschikt de wekker over een dubbel alarm en een snooze-functie.


Knop

Functie

Afbeelding
1. Projectie aan/uit

2. Projectie 180° draaien

3. Sluimer/slaap/dimmer/zomertijd
4. Radio aan/radio uit/alarm uit1. Met deze knop kunt u de projector in- of uitschakelen.

2. Met deze knop kunt u de geprojecteerde tijd 180° draaien

3. Met deze knop kunt u:

- het piep- of radio alarm voor 9 minuten uitstellen wanneer de wekker afgaat
- de radio automatisch laten uitschakelen wanneer de radio aanstaat (in te stellen tussen de 90 en 15 minuten)
- de helderheid van de klok instellen, door er op te drukken wanneer de klok stand-by staat
- wisselen tussen winter- en zomertijd door de knop 3 seconden in te houden wanneer de klok in stand-by staat

4. Met deze knop kunt u de radio in- en uitschakelen. Wanneer het alarm af gaat, kunt u deze knop gebruiken om het alarm uit te schakelen5. MEM/M+/dut

6. Jaar-maand-dag


7. Display auto uit
8. Alarm 1/volume omlaag


9. Alarm 2/volume omhoog

5. Met deze knop kunt u:

- de tijd en datum in te stellen (door de knop in te houden tijdens stand-by)
- een timer instellen voor een dutje. Druk één keer in de knop om de timer te activeren. Druk nogmaals op de knop om de tijd te wijzigen tussen de 90 en de 10 minuten. Na de ingestelde tijd zal er een alarm klinken.

6. Met deze knop kunt u:

- wisselen van het tijdstip naar het jaartal of de datum. De datum wordt weergegeven in cijfers. 23 mei zal weergegeven worden als 523. Na een tijdje zal de wekker weer automatisch de tijd weergeven.

- door deze knop in te houden zet u de automatische rotatie aan. De wekker wisselt nu vanzelf tussen het tijdstip, het jaartal en de datum. U kunt dit weer uitschakelen door de knop opnieuw in te houden.

- deze knop is tevens een afstemknop. Hiermee kunt u in verschillende menu's naar links navigeren (bij bijvoorbeeld de tijd instellen of een radiofrequentie wisselen).

7. Met deze knop kunt u instellen dat de display automatisch uitschakelt. Hiervoor dient u de knop drie seconden in te houden. Het display schakelt nu na 15 seconden vanzelf uit. Druk op een willekeurige knop om het display weer in te schakelen.

U kunt deze instelling weer uitschakelen door opnieuw deze knop in te houden.

Deze knop is tevens een afstemknop. Hiermee kunt u in verschillende menu's naar rechts navigeren (bij bijvoorbeeld de tijd instellen of een radiofrequentie wisselen).

8. Met deze knop kunt u Alarm 1 instellen, inschakelen of uitschakelen. Tevens is dit de knop waarmee u het volume van de radio omlaag kunt zetten op het moment dat de radio speelt.

9. Met deze knop kunt u Alarm 2 instellen, inschakelen of uitschakelen. Tevens is dit de knop waarmee u het volume van de radio omhoog kunt zetten op het moment dat de radio speelt.Toelichting van de verschillende functies van de CL-1492

Tijd en kalender instellen

Houd toets 5 ingedrukt totdat het jaartal in beeld verschijnt. Gebruik toets 6 en 7 om de selectie te wijzigen. Met toets 5 bevestigt u de selectie en gaat u door naar de volgende instelling, in de volgende volgorde:

Jaartal > datum maand > datum dag > 24-uur of 12-uurs notatie > tijd uren > tijd minuten 

Een alarm instellen


U kunt twee alarmen instellen. Hiervoor dienen knop 8 (alarm 1) en knop 9 (alarm 2).

Druk éénmaal op een alarmknop om de ingestelde tijd te bekijken. Druk nogmaals en houdt in om het alarm te wijzigen. Gebruik toets 6 en 7 om de selectie te wijzigen. Met de alarmtoets (8 of 9, afhankelijk van welk alarm u instelt) bevestigt u de selectie en gaat u door naar de volgende instelling, in de volgende volgorde:

 • tijd (uren)
 • tijd (minuten)
 • dag van de week
  • 1-1 = één dag in de week
   • na deze keuze volgt nog de keuze tussen 1 en 7 voor de specifieke dag (1 is maandag, 2 is dinsdag etc)
  • 1-5 = maandag t/m vrijdag
  • 1-7 = elke dag van de week
  • 6-7 = zaterdag en zondag
 • frequentie voor de radio
 • volume van het alarm (tussen 1 en 15)
Een alarm in- of uitschakelen

Wanneer de instellingen voor het alarm zijn ingesteld, zoals in de vorige stap beschreven, kunt u de alarmen inschakelen door de desbetreffende knop (knop 8 = alarm 1 en knop 9 = alarm 2) in te houden. In het display zal een groen bolletje zichtbaar worden bij het logo van resp. alarm 1 of alarm 2.

Sluimerfunctie (snooze)

Wanneer het alarm afgaat, kunt u de sluimerknop (knop 3) gebruiken om het alarm tijdelijk uit te zetten. Na 9 minuten zal het alarm opnieuw afgaan.

Alarm stoppen

Wanneer het alarm afgaat, kunt u deze volledig uitschakelen door op de knop alarm uit te drukken (knop 4).

Slaapfunctie

Wanneer de radio speelt, kunt u de slaapfunctie activeren door op knop 3 te drukken. De tijd is instelbaar tussen de 90 en 15 minuten. Na de ingestelde tijd zal de radio zich vanzelf uitschakelen.

Duttimerfunctie

De duttimerfunctie kunt u gebruiken wanneer u een dutje gaat doen, en hiervoor niet een nieuw alarm wilt instellen. Wanneer de wekker in stand-by modus staat, kunt u de dutknop (knop 5) gebruiken om de duttimer in te schakelen. Herhaaldelijk drukken zal de tijd wijzigen tussen de 90 en 10 minuten. Na de ingestelde tijd zal de wekker een alarmtoon laten klinken.

Radiomodus

Druk op de aan/uit-knop (knop 4) om de radio in- of uit te schakelen. 
Gebruik knop 6 en 7 om van frequentie te veranderen. Door één van deze knoppen even in te houden, zal de radio zelf gaan zoeken naar frequenties met een goed bereik.
Houd de geheugenknop (knop 5) in om de huidige frequentie op te slaan. P01 verschijnt in het scherm; u kunt kiezen tussen P01 t/m P10 met knop 6 en 7. Druk nogmaals op knop 5 om de selectie op te slaan.

Om een opgeslagen radiozender te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de geheugenknop (knop 5).
De wekker is uitgerust met een backup-batterijsysteem. Het apparaat vereist een 3 volt knoopcelbatterij van type CR2032. Deze batterij zorgt ervoor dat de tijd en overige instellingen worden bewaard indien de stroomaanvoer van de wekker wordt onderbroken.