Een rookmelder is een detector die alarm slaat na waarnemen van rook, die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Voordat u deze rookmelder op de juiste manier kunt gebruiken, moet u deze aan de link toe gevoegd worden. De volgende type rookmelder kan aan de link  toegevoegd worden;

 • Smartwares 868Mhz Connected rookmelder (uitverkocht)


INHOUD


Houd rekening met het volgende voordat u de rookmelder aan de link toevoegt:

 • Één tegelijk

U kunt slechts één rookmelder tegelijk toevoegen. Het toevoegen van meerdere schakelaars tegelijk kan ongewenst gedrag vertonen.

 • Koppelen voor het eerst of niet
Op het moment dat rookmelder uit de verpakking komt. Trek het lipje er nog niet uit. Als het lipje  niet meer aanwezig is, haal dan de batterijen uit de rookmelder.


De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u de rookmelder in de HomeWizard Link App toe kan voegen: 

 1. Open de 'HomeWizard link' app.
 2. Ga naar het tabblad 'Mijn huis' rechtsonder aan op het scherm. (Wordt automatische geopend bij het openen van de app)
 3. Ga in de app naar de 'Huisinstellingen'  door op het tandwiel pictogram in de rechterbovenhoek te klikken.
 4. Selecteer 'Apparaat toevoegen'
 5. U bevindt zich in het scherm 'Apparaat toevoegen'.
  • Selecteer Rookmelder’ om een rookmelder toe te voegen aan de link. 
  • Als alles goed is voorbereid, drukt u op 'Volgende' om de koppeling te starten.
   • Verwijder het rode lipje van de rookmelder. 
   • Plaats de batterijen terug in de rookmelder, (let op de polariteit)
    • Volg de verdere instructies op de app.
 6. Gefeliciteerd, je hebt een rookmelder toegevoegd aan de HomeWizard link. 

De rookmelder bekijken

Na het koppelen is het mogelijk om de rookmelder te bekijken. U wordt op de hoogte gesteld doormiddel van notificaties afhankelijk van de huisstatus van de link.

 • Open de 'HomeWizard app'  
 • Klik onderaan het scherm opBedienen’.
 • U bevindt zich nu in het "Bedienen" -scherm. Zoek de zojuist toegevoegde rookmelder in de toegevoegde ruimte.
  • Bekijk de 'tegel’ van de rookmelder om te zien of de sensor 'OPEN' of 'DICHT' is.
  • Lang ingedrukt op de tegel’ om naar het ‘Bediening’ -venster te gaan.
   • U bevindt zich in de 'Apparaatinstellingen' van de rookmelder die u nu kunt bekijken en bewerken;
    • Zie de status van de rookmelder
    • Druk op  'Geschiedenis' om de geschiedenis van de rookmelder te bekijken.
    • Druk op  Apparaatinstelling’ om de naam, icon, kamer of automatiseren te veranderen.

Plaatsing en installeren van de rookmelder

De rookmelder is ontworpen om op een plafond of muur geplaatst te worden. Voor plaatsing op het plafond, dient minstens 50cm van de muur af geplaatst te worden. Voor plaatsing op de muur, dient minstens 30cm en hoogstens 50cm van het plafond af geplaatst te worden. Houd een minimum aan van 1 rookmelder per verdieping en maximaal 10m afstand tussen melders.


1. De rookmelder monteren

Haal de melder los van de montagevoet door deze tegen de klok in te draaien.

2. Markeer de schroefgaten

Gebruik de montagevoet om de plek voor de schroefgaten op de muur of het plafond te markeren.


3. Gebruik de mee geleverde schroeven en pluggen

Bevestig de montagevoet aan de muur of het plafond met de meegeleverde pluggen en schroeven. Gebruik eventueel een (schroef) boormachine.


4. Draai de rookmelder in de montagevoet tot deze vastklikt.

Als de montagevoet is bevestigd, draai de rook- melder er dan in (met de klok mee), totdat deze vastklikt. Als de batterij ontbreekt of verkeerd ge- plaatst is, of de schakelaar nog in ‘Leer Modus’ staat, dan zal de rookmelder niet vastklikken in de montagevoet.

Testfunctie

Test, na de installatie, minimaal één keer per maand alle rookmelders om zeker te zijn van een correcte werking en afdoende draadloos bereik. De HomeWizard Link app stelt u hiervan ook op de hoogte.Het wordt aanbevolen om elke week ook visueel te controleren of de LED nog knippert (om de 48sec


Procedure

Druk minstens 6.5 seconden op de test knop van één van de melders (tel 2 sets van 3 sound sweeps). Dit verstuurt een RF test-signaal vanuit deze melder. Alle gekoppelde melders zouden het signaal hierna moeten ontvangen. Alle melders laten een korte piep horen en de LED knippert 2 minuten lang om de 8 seconden.


NOTITIE 

Het RF test-signaal wordt met gereduceerd vermogen verstuurd, om er zeker van de zijn dat het altijd werkt in normale omstandigheden


Wanneer het test-signaal is verstuurd, kan de melder op twee manieren reageren:

 1. Een enkele piep elke 8 seconden geeft aan dat de rookmelders zijn verbonden en functioneren.
 2. Drie korte piepjes elke 8 seconden geven aan dat er een fout is geconstateerd. Maak de rookmelder schoon door met een stofzuiger (op lage stand) langs de filter- kamer te gaan en test de melder opnieuw.

Indien nodig kan de test-reactie op elke melder gestopt worden door een korte druk op de testknop.


TIP

Het is veilig om de geluidsuitgang met je vinger te bedekken tijdens het testen, om het geluidsniveau van de piep te minimaliseren.


Batterij duur

De rookmelder heeft een batterijduur van ±5 jaar. Wanneer de batterij bijna leeg raakt, klinkt er elke 48 seconden een korte piep, gedurende 30 dagen. Alleen de rookmelder waarvan de batterij bijna leeg is piept. Gekoppelde melders geven geen geluidsindicatie. U kunt de batterijen vervangen, zonder opnieuw door het koppel-proces heen te lopen. Gekoppelde melders onthouden hun codes ook tijdens het vervangen van de batterijen. Wanneer de batterij aan het einde van zijn levensduur is, zal de aangesloten HomeWizard-link u informeren om de batterijen te vervangen.


Handleiding

Zie onderstaand document voor de handleiding van de Smartwares Cavius Smoke detector