Jouw SmartSwitch voor het eerst installeren

Gefeliciteerd met de 'Smart Switch'! Nu begint de installatie. Wees gerust, dit is zeer eenvoudig. 


1. Installeer de app

Download de ‘’HomeWizard Lite” app van de Google Play Store of Apple Appstore op je telefoon of tablet. Of klik op de onderstaande link om direct de bijbehorende HomeWizard-Lite app te installeren op uw smartphone.


Appstore

HomeWizard Lite

Google Play Store

HomeWizard lite


2. Start de app

Volg de instructies in de Lite App die je zojuist geïnstalleerd hebt.


Verbind met Wi-fi

Vul je WiFi wachtwoord in om de Smart Switch met je thuis WiFi netwerk te verbinden. Je kunt het WiFi netwerk veranderen door je telefoon te verbinden met het WiFi netwerk waarmee je de Smart Switch wilt verbinden.


WIFI INSTELLINGEN

WiFi netwerknaam (SSID)
WiFi netwerk wachtwoord (WPA2)
Omwille van veiligheidsredenen kan de controller niet gekoppeld worden aan een onbeveiligd WiFi netwerk. Het gebruik van een Wifi wachtwoord met de controller is dan ook verplicht.

Leer modus

Om de controller te verbinden met je netwerk gaan we hem in leer modus zetten. Plaats de Smart Switch in een stop contact. Houd de grote knop op de controller ingedrukt (± 5 seconden ) tot het rode power lampje gaat knipperen. 

Smart Switch wordt verbonden met het netwerk

Druk vervolgens op 'Ja, Hij knippert rood' om verder te gaan. De app maakt via jouw thuisnetwerk een verbinding tot stand met de Smart Switch.

Mocht de verbinding niet tot stand komen, dan wordt de optie Directe Verbinding getoond. KLIK HIER voor meer informatie over Direct connection.

Geef je Smart Switch een naam

Geef een gewenste naam   op voor je Smart Switch en druk op Gereed.


3. Plaats de Smart Switch op een centrale plek in je woning

Gefeliciteerd! De HomeWizard-lite app is klaar voor gebruik. De Smart Switch is geïnstalleerd op jouw thuisnetwerk. Zowel binnen als buiten je thuisnetwerk kan je met de HomeWizard-lite app de Smart Switch bedienen.


Plaats de Smart Switch binnen het wifi bereik in elk gewenste stopcontact. We adviseren voor een optimaal bereik om de Smart Switch op een zo centrale mogelijke plek in het huis te plaatsen. Plaats de Smart Switch niet te dicht bij andere (storende) draadloze apparaten en/of grote metalen objecten.