PARTIAL ARM is een functie waarmee u bepaalde detectoren in kunt schakelen terwijl andere detectoren juist niet ingeschakeld worden.

Denk hierbij bij voorbeeld aan het inschakelen van alleen de magneetcontacten als u thuis bent en niet de bewegingsmelders zodat u niet opgemerkt wordt door die bewegingsmelders

Een ander voorbeeld is een kantoor aan huis beveiligen terwijl het alarm in de rest van het huis niet ingeschakeld is.

U kunt 2 groepen van detectoren maken die apart te activeren zijn, te weten PARTIAL ARM 1 en PARTIAL ARM 2


Hoe stelt U de afzonderlijke groepen samen en activeert u deze afzonderlijke groepen.


Druk op Pincode

U ziet nu “USER SETUP” Druk nu op naar “3. ZONE SETUP” en druk op

U ziet nu “ENTER ZONE NUMMER 01-32”

Druk nu het nummer van de detector in, welke u gedeeltelijk ingeschakeld wilt hebben en druk op

Druk nu tot u ziet staat “PARTIAL ARM 1” of “PARTIAL ARM 2”en druk op

U ziet nu “* YES “ “# NO”

Druk nu op  om de Partial Arm functie te activeren.

Houdt nu    tot u uit het menu bent.

Druk nu 1 of 2 maal op de middelste knop van de afstandsbediening in om het systeem op gedeeltelijke inschakeling 1of 2 te zetten.

Elke detector waarbij  u  Partialarm 1 of 2 op aan hebt gezet wordt nu ingeschakeld..