Android:

Open de app.

Selecteer boven in de app. TAKEN.

Druk nu op de blauwe ronde toets met de 3 streepjes rechts onder en kies vervolgens de +

Kies nu de tijd waarop een taak uitgevoerd moet worden.

U kunt zelf een vaste tijd aangeven of relatief tot zon op of ondergang.

LET OP. De tijd van zon op of ondergang varieert per dag.

Druk hierna op klaar.

Kies nu de dag of dagen waarop de taak uitgevoerd moet worden.

Druk hierna op OK.

Druk nu op Actie en vervolgens op Uitvoeren op.

U kunt nu 1 van de gekoppelde apparaten selecteren.

Kies nu door op Actie te drukken of het geselecteerde apparaat Aan of Uit moet gaan.

Indien het een dimmer betreft en u AAN gekozen had kunt u ook een dimwaarde selecteren.

Druk op Opslaan

U kunt de Taak nu controleren en weer op Opslaan drukken om deze vast te leggen.

LET OP: u heeft nu een taak gemaakt om een ontvanger aan of uit te laten schakelen.

Om een bijvoorbeeld ingeschakelde lamp weer uit te laten gaan dient een volgende taak gemaakt te worden.


Ios:

Open de app.

Selecteer onder in de app. Taken.

Druk nu rechts boven op de +

Kies nu de tijd waarop een taak uitgevoerd moet worden.

U kunt zelf een vaste tijd aangeven of relatief tot zon op of ondergang.

LET OP. De tijd van zon op of ondergang varieert per dag.

Druk hierna op Gereed.

Kies nu de dag of dagen waarop de taak uitgevoerd moet worden.

Tik hierna op Gereed.

Druk nu op Nieuwe actie en vervolgens op Apparaat.

U kunt nu 1 van de gekoppelde apparaten selecteren.

Tik op Gereed

Kies nu door op Actie te drukken of het geselecteerde apparaat Aan of Uit moet gaan.

Indien het een dimmer betreft en u ON gekozen had kunt u ook een dimwaarde selecteren.

Druk op Gereed, controleer of Apparaat en Actie goed zijn en tik op Gereed.

Indien gewenst kunt u nog een Actie toevoegen die op hetzelfde moment uitgevoerd moet worden.

U kunt de Taak nu controleren en op Bewaar drukken om deze vast te leggen.

LET OP: u heeft nu een taak gemaakt om een ontvanger aan of uit te laten schakelen.

Om een bijvoorbeeld ingeschakelde lamp weer uit te laten gaan dient een volgende taak gemaakt te worden.